დანართები

დანართი №1 –  ბაგრატიონთა სამეფო საგვარეულოს ღვთიური წარმომავლობის შესახებ

დანართი №2 –  ბაგრატიონები (წმინდანები, მხედართმთავრები, მეცნიერები, ხელოვანები) 

დანართი №3 –   ართული დინასტიური სამართლის წესები

დანართი №4 –  რთიანი საქართველოს სამეფო ტახტის ლეგიტიმური მემკვიდრის განსაზღვრისათვის

დანართი №5 –  მეფე გიორგი VIII, როგორც აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს ბაგრატიონთა დინასტიების სამართალმემკვიდრე 

დანართი №6 –  რთიანი საქართველოს დაშლა და ბრძოლა მისი აღდგენისათვის

დანართი №7 –  აგრატოვანთა სამი სამეფო სახლიდან თავადურ განშტოებათა წარმოშობა 

დანართი №8 –  ვერიელთა ტრაქტატი

დანართი №9 –  საქართველოს სამეფოს გაუქმება

დანართი №10 –  ბატონიშვილი ნუგზარის საქართველოს სამეფო სახლის მეთაურად და სამეფო ტახტის მემკვიდრედ აღიარება 

დანართი №11 –  საქართველოს სამეფო სახლის მეთაურის, ბატონიშვილი ნუგზარ ბაგრატიონი-გრუზინსკის მემკვიდრის საკითხი

დანართი №12 –  ქალთა სამეფო ტახტზე ასვლისა და მათი ხაზით სამეფო მემკვიდრეობის გადაცემის მაგალითები ევროპის რიგ მონარქიულ სახელმწიფოებში

დანართი №13(1) – საქართველოს სამეფო ოჯახი გუშინ და დღეს

დანართი №13(2) –