დოკუმენტი №2

1) ვახტანგ VI-ის მიერ ჯანიშინობის პერიოდში, კერძოდ 1703-1712 წლებში შედგენილი პირველი გენეალოგიური ტაბულა.

TABULA-1.indd

———————————————————————————————————————————–

2) ვახტანგ VI-ის მეორე გენეალოგიური ტაბულა.

TABULA-2.indd

———————————————————————————————————————————–

TABULA-3.indd

———————————————————————————————————————————–

TABULA-4.indd

———————————————————————————————————————————–

TABULA-5.indd

———————————————————————————————————————————–

TABULA-6.indd

———————————————————————————————————————————–

TABULA-7.indd

———————————————————————————————————————————–

TABULA-8.indd

———————————————————————————————————————————–

TABULA-9.indd———————————————————————————————————————————–