დოკუმენტი №15

წერილი კოპაძეს 01

წერილი კოპაძეს 02

წერილი კოპაძეს 03

OKMI 1 - 01

OKMI 2 - 02

OKMI 1 - 02

OKMI 2 - 01

OKMI 2 - 03

OKMI 3 - 01

OKMI 3 - 02

OKMI 4 - 01

OKMI 4 - 02

OKMI 4 - 03

OKMI 4 - 04

OKMI 4 - 05

OKMI 4 - 06

dinastiuri xelshekruleba 01

dinastiuri xelshekruleba 02